امور مالی ( شهریه سال 1402-1401)

مبلغ شهریه ( حق الثبت و فوق برنامه ) سال تحصیلی 1402-1401

 

  • مبلغ حق الثبت :   38.800.000  ریال
  •  
  • مبلغ فوق برنامه :    7.500.000   ریال
  •  

  • کتب تکمیلی (علی الحساب): 200.000 ریال

  •  

  • بیمه حوادث(علی الحساب): 300.000 ریال

 

 

شماره کارت آموزشگاه : 1341-9995-9918-6037 ( به نام شهید بهشتی راهنمایی)

شناسه ملی آموزشگاه :  14002552661  (جهت ثبت چک صیادی)

 

شیوه پرداخت شهریه:

 

روش اول: پرداخت کل شهریه (46.800.000 ریال) به صورت کارت به کارت و یا واریز به حساب آموزشگاه و تحویل رسید به معاون اجرایی دبیرستان.

روش دوم : پرداخت مبلغ 16،800،000 ریال به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب مدرسه در تاریخ ثبت نام + دو چک  هر یک به مبلغ 15،000،000 ریال در تاریخ های  1401/8/5 و  1401/10/5


تاریخ انتشار: 1401/05/29

گزارش ترافیک