اولین كارسوق فراگیر و مسابقات ملی دانش آموزی پزشكی

مخاطبان

تمامی دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم سراسر کشور

نحوه ثبت نام در اولین دوره مسابقات ملی فراگیر پزشکی

. این رویداد در دو مرحله غیر حضوری و حضوری مطابق تقویم اجرایی مندرج در صفحه ۷ در دو سطح متفاوت ویژه دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم برگزار میگردد.

. این مسابقات در ۴ مرحله برگزار خواهد شد مرحله اول و دوم بصورت انفرادی و مرحله سوم و چهارم برای دانش آموزان منتخب به صورت گروهی و در قالب گروه های ۳ نفره برگزار خواهد شد.

. فرایند انتخاب هم گروهی برای دانش آموزان منتخب در مراحل سوم و چهارم، متعاقبا در سایت رسمی مسابقه و پورتال دانش آموزان برگزیده اعلام خواهد شد.

نحوه ثبت نام شرکت کنندگان اولین دوره از مسابقات در سایت رسمی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به آدرس

https://med.sampad.gov.ir  انجام می پذیرد.

 بازه زمانی ثبت نام از تاریخ ۱۵ الی ۲۵ آبان ماه میباشد .

دریافت شیوه نامه کارسوق

گزارش ترافیک